Trámite de consultas previas na avaliación ambiental estratéxica do PXOM do concello de Cee

O concello de Cee remitiu á Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático un escrito  solicitando iniciar o procedemento de avaliación ambiental estratéxica ordinaria do “Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Cee”.

Sométese a consulta pública no portal web do órgano ambiental por un plazo de 30 días hábiles o documento inicial estratétixo e o borrador o PXOM do concello de Cee

Nome Plan xeral de ordenación municipal do concello de Cee

Tipoloxías Plan Xeral de Ordenación Municipal

Data de inicio do período de consulta 03/02/2022

Data de remate do período de consulta 17/03/2022

Estado:  En curso

Documentos

Deixa un comentario

TurismoCee