AGADER: Plan de Melloras de Camiños de Titularidade Municipal de acceso a parcelas agrícolas.

Axudas destinadas a ampliar, acondicionar e conservar a rede de camiños de titularidade municipal de tódolos concellos de Galicia, co obxecto de mellorar a calidade de vida da poboación rural.
A presente axuda está cofinanciada polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural, no marco da medida 4.3 do PDR de Galicia 2014-2020. A súa concesión incide directamente na Área focal 2A (mellorar os resultados económicos de todas as explotacións e facilitar a súa reestruturación e modernización, en particular co obxecto de incrementar a súa participación e orientación cara ao mercado, así como a diversificación agrícola).
TÍTULO DO PROXECTO DATA DE CONCESIÓN AXUDA CONCEDIDA DESAGREGACIÓN POR FONTES COFINANCEIRAS
Mellora de camiño en Codesos (Pereiriña) 16/07/2020 23.247,85 €

FEADER – 75 %

MAPAMA – 7,5 %

XTA. GALICIA – 17,5 %

TurismoCee