COVID 19: Medidas de Restrición Específica en Cee – 26/02/2021

Nivel de Restrición Alta MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECIFICAS PARA CONCELLOS CON INCIDENCIA ACUMULADA A 14 DÍAS ENTRE 250 E 500 CASOS POR CADA CEN MIL HABITANTES ORDE do 25 de febreiro de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 …

Ler máis / Leer más…COVID 19: Medidas de Restrición Específica en Cee – 26/02/2021

COVID-19. Medidas de Prevención Específicas en Cee

Medidas De Prevención Específicas En Cee ORDE do 25 de febreiro de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia. DECRETO 31/2021, do 25 de febreiro, polo que se adoptan medidas no territorio da …

Ler máis / Leer más…COVID-19. Medidas de Prevención Específicas en Cee

Rosalía de Castro. 184 aniversario do seu nacemento.

Este 24 de febreiro celebramos o 184 aniversario do nacemento de Rosalía de Castro. Desde o Concello de Cee queremos convidarvos á lectura da súa obra, aproveitando que as bibliotecas e centros culturais teñen de novo abertas as súas portas. Nestes tempos nos que a cultura en liña é fundamental, …

Ler máis / Leer más…Rosalía de Castro. 184 aniversario do seu nacemento.

Xunta de Galicia. II Plan de rescate. Persoas Traballadoras Autónomas

Programa I – Persoas traballadoras autónomas   O PRAZO DE SOLICITUDE ABRIRASE O 19 DE FEBREIRO  Persoas beneficiarias Poderán ser beneficiarias das axudas reguladas nesta orde todas as persoas traballadoras autónomas de alta no RETA ou no réxime de traballadores do mar como persoas traballadoras por conta propia e que …

Ler máis / Leer más…Xunta de Galicia. II Plan de rescate. Persoas Traballadoras Autónomas

PEL REACTIVA: Listaxe das solicitudes aprobadas provisionalmente

Decreto de aprobación de listaxe das solicitudes aprobadas provisionalmente PEL-REACTIVA, para coñecemento e alegacións se procede. Debido a que a axuda se esgotou coas solicitudes acollidas ao Grupo I (cese de actividade), aquelas persoas autónomas e microempresas que teñan solicitado a axuda e non obtiveran a axuda, quedan en lista …

Ler máis / Leer más…PEL REACTIVA: Listaxe das solicitudes aprobadas provisionalmente

Aprobación inicial da modificación da relación de postos de traballo do persoal laboral do Concello de Cee

ANUNCIO O Pleno do Concello de Cee, en sesión ordinaria celebrada o día 29 de xaneiro de 2021, acordou a aprobación inicial da modificación da relación de postos de traballo, creando os seguintes postos de traballo: a) Dirección do CIM – Psicólogo/a do CIM, co código 05.03.01, e a natureza, …

Ler máis / Leer más…Aprobación inicial da modificación da relación de postos de traballo do persoal laboral do Concello de Cee

Aprobación inicial da modificación do anexo de subvencións do orzamento para o exercicio 2021

ANUNCIO O Pleno do Concello de Cee, en sesión ordinaria celebrada o día 29 de xaneiro de 2021, acordou a aprobación inicial da modificación do anexo de subvencións do orzamento para o exercicio 2021. Sométese o expediente a información pública polo prazo de quince días a contar desde o día …

Ler máis / Leer más…Aprobación inicial da modificación do anexo de subvencións do orzamento para o exercicio 2021

ANUNCIO. Aprobación provisional da modificación da Ordenanza fiscal reguladora do ICIO

ANUNCIO O Pleno do Concello de Cee en sesión ordinaria celebrada o día 29 de xaneiro de 2021, acordou a aprobación provisional da modificación da Ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre Construcións, Instalación e Obras. E en cumprimento do disposto no artigo 17.2 do Texto Refundido da Lei Reguladora das …

Ler máis / Leer más…ANUNCIO. Aprobación provisional da modificación da Ordenanza fiscal reguladora do ICIO

ANUNCIO: Aprobación provisional da modificación da Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmobles.

ANUNCIO O Pleno do Concello de Cee, en sesión ordinaria celebrada o día 29 de xaneiro de 2021, acordou a aprobación provisional da modificación da Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmobles. E en cumprimento do disposto no artigo 17.2 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, …

Ler máis / Leer más…ANUNCIO: Aprobación provisional da modificación da Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmobles.

TurismoCee