ANUNCIO: auditoría enerxética no Concello de Cee

Ante as consultas de varios veciños polo encendido do alumado público nas zonas de Estorde e O Son, o Concello de Cee aclara que:

A empresa “Tecxia” está a realizar unha auditoría enerxética para medir consumos, puntos de luz e outras variables para poder mellorar a rede de iluminación do concello. Por este motivo, precisan manter o alumado encendido. Poderán darse durante o tempo que dure a auditoría novos encendidos durante o día.

Desculpen as molestias.

Deixa un comentario

TurismoCee