AVISO. Interrupción programada do subministro eléctrico.

UFD. Grupo Naturgy informa da interrupción programada do subministro eléctrico. Co fin de efectuar os traballos de mantemento e desenvolvemento da rede eléctrica precisos para poder atender nas mellores condicións as necesidades do subministro da zona, informamos que o próximo día 30 de marzo de 2021, de 03:00 h. a 06:00 …

Ler máis / Leer más…AVISO. Interrupción programada do subministro eléctrico.

Aprobación definitiva da modificación do anexo de subvencións do orzamento municipal para o exercicio de 2021

ANUNCIO O Pleno do Concello de Cee, na sesión ordinaria realizada o día 29 de xaneiro de 2021, acordou aprobar inicialmente a modificación do Anexo de Subvencións do orzamento municipal para o exercicio 2021 Conforme o artigo 169 do R.D.L 2/2004, do 5 de marzo, expúxose ao público o expediente …

Ler máis / Leer más…Aprobación definitiva da modificación do anexo de subvencións do orzamento municipal para o exercicio de 2021

ANUNCIO. Aprobación inicial do Plan Estratéxico de Subvencións 2021

ANUNCIO O Pleno do Concello de Cee en sesión ordinaria celebrada o día 26 de febreiro de 2021, acordou aprobar inicialmente: PRIMEIRO.- Aprobación inicial do Plan Estratéxico de Subvencións 2021. SEGUNDO.- Proceder á publicación no Boletín Oficial da Provincia da Coruña e no taboleiro de anuncios do Concello, por un prazo de …

Ler máis / Leer más…ANUNCIO. Aprobación inicial do Plan Estratéxico de Subvencións 2021

ANUNCIO. Aprobación inicial da atribución do nome de Dª Mª Concepción Blanco Blanco á zona axardinada detrás do Mercado de Abastos da Vila de Cee.

ANUNCIO O Pleno do Concello de Cee en sesión ordinaria celebrada o día 26 de febreiro de 2021, acordou aprobar inicialmente: PRIMEIRO. Aprobar inicialmente a atribución do nome de Dª Mª CONCEPCIÓN BLANCO BLANCO, escritora, á zona axardinada situada detrás do Mercado de Abastos da Vila de Cee. SEGUNDO. Notificar …

Ler máis / Leer más…ANUNCIO. Aprobación inicial da atribución do nome de Dª Mª Concepción Blanco Blanco á zona axardinada detrás do Mercado de Abastos da Vila de Cee.

Aprobación inicial da modificación da relación de postos de traballo do persoal laboral do Concello de Cee

ANUNCIO O Pleno do Concello de Cee, en sesión ordinaria celebrada o día 29 de xaneiro de 2021, acordou a aprobación inicial da modificación da relación de postos de traballo, creando os seguintes postos de traballo: a) Dirección do CIM – Psicólogo/a do CIM, co código 05.03.01, e a natureza, …

Ler máis / Leer más…Aprobación inicial da modificación da relación de postos de traballo do persoal laboral do Concello de Cee

Aprobación inicial da modificación do anexo de subvencións do orzamento para o exercicio 2021

ANUNCIO O Pleno do Concello de Cee, en sesión ordinaria celebrada o día 29 de xaneiro de 2021, acordou a aprobación inicial da modificación do anexo de subvencións do orzamento para o exercicio 2021. Sométese o expediente a información pública polo prazo de quince días a contar desde o día …

Ler máis / Leer más…Aprobación inicial da modificación do anexo de subvencións do orzamento para o exercicio 2021

ANUNCIO. Aprobación provisional da modificación da Ordenanza fiscal reguladora do ICIO

ANUNCIO O Pleno do Concello de Cee en sesión ordinaria celebrada o día 29 de xaneiro de 2021, acordou a aprobación provisional da modificación da Ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre Construcións, Instalación e Obras. E en cumprimento do disposto no artigo 17.2 do Texto Refundido da Lei Reguladora das …

Ler máis / Leer más…ANUNCIO. Aprobación provisional da modificación da Ordenanza fiscal reguladora do ICIO

ANUNCIO: Aprobación provisional da modificación da Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmobles.

ANUNCIO O Pleno do Concello de Cee, en sesión ordinaria celebrada o día 29 de xaneiro de 2021, acordou a aprobación provisional da modificación da Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmobles. E en cumprimento do disposto no artigo 17.2 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, …

Ler máis / Leer más…ANUNCIO: Aprobación provisional da modificación da Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmobles.

BANDO. ITV De Turismos En Cee. Xaneiro – Febreiro 2021

ITV en Cee para turismos. A unidade móbil de inspección técnica de turismos estará en Cee, no APARCADOIRO diante do Hospital Virxe da Xunqueira.  Datas: Do 28 de xaneiro ao 16 de febreiro Lugar: aparcadoiro diante do “Hospital Virxe da Xunqueira” Horario: – Mañás: de 9h a 13:30h. – Tardes: …

Ler máis / Leer más…BANDO. ITV De Turismos En Cee. Xaneiro – Febreiro 2021

AVISO. Corte de auga o día 30 de novembro de 2020

Aviso remitido por Augas de Corcubión- Cee debido a un corte de auga previsto para o día 30 de novembro de 2020. Debido á reparación dunha avería comunican a necesidade de efectuar un corte do suministro mañá 30 de novembro de 2020, dende as 9:00 h. ás 13:00 h. del …

Ler máis / Leer más…AVISO. Corte de auga o día 30 de novembro de 2020

TurismoCee