Proceso selectivo para o servizo de limpeza de praias e entornos 2020 do Concello de Cee

BASES QUE REXERÁN A CONVOCATORIA E O PROCESO DE SELECCIÓN EN RÉXIME LABORAL TEMPORAL DE 11 PEÓNS PARA O SERVIZO DE LIMPEZA DE PRAIAS E ENTORNOS 2020 Obxecto da convocatoria. Esta convocatoria ten por obxecto a contratación do servizo de persoal de limpeza de praias e contorna nos termos establecidos … Ler máis / Leer más…

Aprobación da Listaxe Definitiva de Admitidos e Excluídos no proceso de selección de funcionario/a interino/a da praza de Arquitecto/a Técnico/a Municipal do Concello de Cee

Publicación do listado definitivo de admitidos, excluídos e data da primeira proba Decreto 482/2020 Lista definitiva de admitidos, excluídos e data da primeira prueba A primeira proba celebrarase o 14/07/2020, na sala de conferencias da Casa da Cultura de Cee e na Sala de Informática (3º andar) da Casa da Cultura … Ler máis / Leer más…

FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA A PROVISIÓN MEDIANTE FUNCIONARIO INTERINO, DA PRAZA DE ARQUITECTO/A DO CONCELLO DE CEE PARA FUTUROS NOMBRAMENTOS

Por Decreto da Alcaldía Nº 443/2020 de 1 de xullo, resolveuse a aprobación das seguintes: BASES PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA A PROVISIÓN, MEDIANTE FUNCIONARIO/A INTERINO/A, DA PRAZA DE ARQUITECTO/A DO CONCELLO DE CEE PARA FUTUROS NOMBRAMENTOS. Obxecto. É obxecto das presentes bases é regular o proceso … Ler máis / Leer más…

Listado provisional de admitidos e excluídos na contratación de dous oficiais para a realización de Obras e Servizos Mínimos Municipais 2020

Listas provisionais de candidatos admitidos e excluídos na contratación Programa de Integración Laboral Deputación 2020. Oficial Os aspirantes excluídos, segundo establece o artigo 7: admisión de candidatos, das bases reguladoras desta convocatoria teñen un prazo de dez días hábiles a contar dende a publicación da resolución de admitidos/excluídos no Taboleiro de anuncios da … Ler máis / Leer más…

Listado provisional de admitidos e excluídos na contratación de seis peóns para a realización de Obras e Servizos Mínimos Municipais 2020

Listas provisionais de candidatos admitidos e excluídos na contratación Programa de Integración Laboral Deputación 2020. Peóns Os aspirantes excluídos, segundo establece o artigo 7: admisión de candidatos, das bases reguladoras desta convocatoria teñen un prazo de dez días hábiles a contar dende a publicación da resolución de admitidos/excluídos no Taboleiro de anuncios da … Ler máis / Leer más…

PROCESO DE SELECCIÓN EN RÉXIME LABORAL TEMPORAL DUN TRABALLADOR PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO DE SOCORRISMO E VIXIANCIA DE PRAIAS 2020.

Aprobadas por resolución de alcaldía as Bases do proceso selectivo para a contratación do  servizo de “Socorrismo e vixilancia de praias 2020”, concedido a esta entidade o abeiro da “Orde do 20 de decembro de 2019 na que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para o fomento … Ler máis / Leer más…

PROCESO DE SELECCIÓN EN RÉXIME LABORAL TEMPORAL DUN TRABALLADOR PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO “BRIGADA DE OBRAS E SERVIZOS DE MANTEMENTO E CONSERVACIÓN TR351G APROL RURAL 2020”

Aprobadas por resolución de alcaldía as Bases do proceso selectivo para a contratación do  servizo de “BRIGADA DE OBRAS E SERVIZOS DE MANTEMENTO E CONSERVACIÓN TR351G APROL RURAL 2020”, concedida a esta entidade o abeiro da convocatoria APROL RURAL 2020 e presentada, segundo o establecido no art. 14 da orde … Ler máis / Leer más…

LISTAXE DE ADMITIDOS, EXCLUÍDOS, NOMEAMENTO DO TRIBUNAL E DATA DA PRIMEIRA PROBA NO PROCESO DE SELECCIÓN FUNCIONARIO INTERINO DE ARQUITECTO TÉCNICO

Publicación da listaxe de admitidos, excluídos, tribunal e data da primeira proba. Resolución 418/2020 Lista de admitidos, excluídos, tribunal e data da primeira prueba A primeira proba celebrarase o 14/07/2020, na sala de conferencias da Casa da Cultura de Cee e na Sala de Informática (3º andar) da Casa da Cultura de Cee, ás … Ler máis / Leer más…

Proceso selectivo para a contratación de un informador turístico en Cee

Convocatoria e proceso de selección en réxime laboral temporal de 1 traballador para a oficina de información turística 2020 CONTRATACIÓN DE UN INFORMADOR TURÍSTICO EN CEE Contrato de duración determinada a tempo completo por obra ou servizo, tipo 401, cunha xornada laboral de 40 horas semanais Duración: 4,5 meses N.º … Ler máis / Leer más…

Contratación de seis peóns para a realización de Obras e Servizos Mínimos Municipais 2020

Convocatoria para a selección de seis peón para a realización de obras e servizos mínimos municipais 2020 CONTRATACIÓN DE SEIS PEÓNS PARA A REALIZACIÓN DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS 2020 Contrato de duración determinada a tempo parcial por obra ou servizo, tipo 501. Categoría profesional: PEÓN ESPECIALISTA Duración: Cinco … Ler máis / Leer más…