Cruceiro do cemiterio

Situado no cemiterio de Cee, na parroquia de Santa María da Xunqueira, antigamente estivo situado na alameda. Cruceiro de tipo de crucifixo con plataforma de pilastra sen pedestal. O varal empeza no seu primeiro cuarto, cadrangular e recadrado para logo seguir no resto circular con estrías disminuíndo a súa sección ata o capitel. O capitel é cilíndrico con astrágalo circular e liso, ten volutas e follas de bordes lobulados con querubíns. O ábaco é de lados curvos cos vértices achafranados. A cruz é cadrangular cos brazos con mediacana e con remates decorados. Polo anverso da cruz presenta a Cristo Crucificado con tres cravos e as mans abertas. Inclina a cabeza cara á dereita cunha coroa de espiñas e unha cartela coas siglas INRI. O seu pano de pureza vai suxeito cunha corda. Polo reverso da cruz fica a Virxe n actitude de orar sobre unha peaña con follas e coas mans en cruz sobre o peito. O cruceiro é todo de granito cun bó estado de conservación.