DEPUTACIÓN DA CORUÑA/ Programa de medidas urxentes para paliar o impacto do incremento do custo do combustible e subministracións.

PROGRAMA DE MEDIDAS URXENTES PARA PALIAR O IMPACTO DO INCREMENTO DO CUSTO DO COMBUSTIBLE E SUBMINISTRACIÓNS NOS SECTORES AGRARIO, GANDEIRO, PESQUEIRO E DO TRANSPORTE.
A Deputación da Coruña convoca o ‘Programa de medidas urxentes para paliar o impacto do incremento do custo do combustible e subministracións nos sectores agrario, gandeiro, pesqueiro e do transporte’.

Prazo

O prazo de presentación de solicitudes para esta convocatoria de axudas iniciarase o día 28 de abril de 2022 ás 09:00 horas. ata esgotar o crédito ou en todo caso ata o 28 de xuño de 2022 ás 14.00 h.

Beneficiarios:

Persoas traballadoras por conta propia ou autónomas, pequenas empresas e microempresas da provincia da Coruña dadas de alta con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2022.

Contía das axudas

O importe máximo da axuda a conceder é  de 3.000,00 €/beneficiario

Deixa un comentario

TurismoCee