Muiños

Os muíños de auga son pequenas construcións de pedra que se estenden ao longo dun río. Todos eles albergan no seu interior unha roda movida pola forza da auga dedicada a moer o gran de millo, trigo ou centeo para convertelo en fariña coa que se elabora o pan.

Os muíños tamén eran lugares de reunión e de espera para as longas horas de moenda, tanto de día como de noite. Isto provocou un ambiente festivo, que se reflicte no folclore popular galego.

No concello de Cee debemos destacar dous conxuntos de muíños: