Período Medio de Pago (PMP)

 

 

ANO DESCRICIÓN  PDF
 2020 PRIMEIRO TRIMESTRE
2020 SEGUNDO TRIMESTRE
2020 TERCEIRO TRIMESTRE
2020 CUARTO TRIMESTRE
2021 PRIMEIRO TRIMESTRE
2021 SEGUNDO TRIMESTRE
2021 TERCEIRO TRIMESTRE
2021 CUARTO TRIMESTRE
2022 PRIMEIRO TRIMESTRE
2022 SEGUNDO TRIMESTRE
2022 TERCEIRO TRIMESTRE
2022 CUARTO TRIMESTRE
2023 PRIMEIRO TRIMESTRE

 

TurismoCee