Período Medio de Pago (PMP)

ANO DESCRICIÓN PDF
2020 PRIMEIRO TRIMESTRE  
2020 SEGUNDO TRIMESTRE
2020 TERCEIRO TRIMESTRE
2020 CUARTO TRIMESTRE
2021 PRIMEIRO TRIMESTRE

 

TurismoCee