Urbanismo e obras públicas

A área de Urbanismo e obras públicas do Concello de Cee pretende lograr unha vila de características urbanas, recuperando espacios degradados con materiais como a pedra e o ferro como elementos fundamentais. Se pretenden conservar os vestixios de antigüidade que existen e buscar a accesibilidade co obxectivo de fundilos co futuro como referente de modernidade. Hoxe en día, a meta e recuperar o Casco Antigo de Cee con materiais nobres para manter a esencia do pasado.

No referente ás obras públicas, o obxectivo é mellorar a accesibilidade ao medio rural e dotalo de servicios en condicións de igualdade coa capital municipal.

Contacto

Se tes calquera dúbida relacionada con esta área podes facelo no correo manuel.pueyo@cee.gal ou contactar co concello e preguntar por Manuel Pueyo Varela

Persoal que traballa na área de urbanismo do concello

  • Manuel Pueyo Varela: Arquitecto municipal.
  • Nuria Morgade Pouso: Arquitecta técnico.

Horario de atención ó público

  • Luns de 9:00 a 13:30

* Imaxe cedida por Juan Manuel Lado.

TurismoCee