AVISO. Interrupción programada do subministro eléctrico

UFD. Grupo Naturgy informa da interrupción programada do subministro eléctrico. Co fin de efectuar os traballos de mantemento e desenvolvemento da rede eléctrica precisos para poder atender nas mellores condicións as necesidades do subministro da zona, informamos que o próximo día 20 de abril de 2021, de 03:00 h. a 06:00 …

Ler máis / Leer más…

Aprobación definitiva da modificación do anexo de subvencións do orzamento municipal para o exercicio de 2021

ANUNCIO O Pleno do Concello de Cee, na sesión ordinaria realizada o día 29 de xaneiro de 2021, acordou aprobar inicialmente a modificación do Anexo de Subvencións do orzamento municipal para o exercicio 2021 Conforme o artigo 169 do R.D.L 2/2004, do 5 de marzo, expúxose ao público o expediente …

Ler máis / Leer más…

TurismoCee