Aprobación definitiva da atribución do nome de Dª Mª Concepción Blanco Blanco á zona axardinada existente detrás do Mercado de Abastos da Vila de Cee.

ANUNCIO O Pleno do Concello de Cee na sesión ordinaria realizada o día 26 de febreiro de 2021, acordou aprobar inicialmente a atribución do nome de Dª Mª CONCEPCIÓN BLANCO BLANCO, escritora, á zona axardinada situada detrás do Mercado de Abastos da Vila de Cee. O dito acordo someteuse ao …

Ler máis / Leer más…

ANUNCIO. Aprobación inicial da atribución do nome de Dª Mª Concepción Blanco Blanco á zona axardinada detrás do Mercado de Abastos da Vila de Cee.

ANUNCIO O Pleno do Concello de Cee en sesión ordinaria celebrada o día 26 de febreiro de 2021, acordou aprobar inicialmente: PRIMEIRO. Aprobar inicialmente a atribución do nome de Dª Mª CONCEPCIÓN BLANCO BLANCO, escritora, á zona axardinada situada detrás do Mercado de Abastos da Vila de Cee. SEGUNDO. Notificar …

Ler máis / Leer más…

TurismoCee