ANUNCIO: Aprobación provisional da modificación da Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmobles.

ANUNCIO O Pleno do Concello de Cee, en sesión ordinaria celebrada o día 29 de xaneiro de 2021, acordou a aprobación provisional da modificación da Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmobles. E en cumprimento do disposto no artigo 17.2 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, …

Ler máis / Leer más…

TurismoCee