Aprobación da Listaxe Definitiva de Admitidos e Excluídos no proceso de selección de funcionario/a interino/a da praza de Arquitecto/a Técnico/a Municipal do Concello de Cee

Publicación do listado definitivo de admitidos, excluídos e data da primeira proba Decreto 482/2020 Lista definitiva de admitidos, excluídos e data da primeira prueba A primeira proba celebrarase o 14/07/2020, na sala de conferencias da Casa da Cultura de Cee e na Sala de Informática (3º andar) da Casa da Cultura … Ler máis / Leer más…

Listado provisional de admitidos e excluídos na contratación de dous oficiais para a realización de Obras e Servizos Mínimos Municipais 2020

Listas provisionais de candidatos admitidos e excluídos na contratación Programa de Integración Laboral Deputación 2020. Oficial Os aspirantes excluídos, segundo establece o artigo 7: admisión de candidatos, das bases reguladoras desta convocatoria teñen un prazo de dez días hábiles a contar dende a publicación da resolución de admitidos/excluídos no Taboleiro de anuncios da … Ler máis / Leer más…

Listado provisional de admitidos e excluídos na contratación de seis peóns para a realización de Obras e Servizos Mínimos Municipais 2020

Listas provisionais de candidatos admitidos e excluídos na contratación Programa de Integración Laboral Deputación 2020. Peóns Os aspirantes excluídos, segundo establece o artigo 7: admisión de candidatos, das bases reguladoras desta convocatoria teñen un prazo de dez días hábiles a contar dende a publicación da resolución de admitidos/excluídos no Taboleiro de anuncios da … Ler máis / Leer más…

PROCESO DE SELECCIÓN EN RÉXIME LABORAL TEMPORAL DUN TRABALLADOR PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO “BRIGADA DE OBRAS E SERVIZOS DE MANTEMENTO E CONSERVACIÓN TR351G APROL RURAL 2020”

Aprobadas por resolución de alcaldía as Bases do proceso selectivo para a contratación do  servizo de “BRIGADA DE OBRAS E SERVIZOS DE MANTEMENTO E CONSERVACIÓN TR351G APROL RURAL 2020”, concedida a esta entidade o abeiro da convocatoria APROL RURAL 2020 e presentada, segundo o establecido no art. 14 da orde … Ler máis / Leer más…

LISTAXE DE ADMITIDOS, EXCLUÍDOS, NOMEAMENTO DO TRIBUNAL E DATA DA PRIMEIRA PROBA NO PROCESO DE SELECCIÓN FUNCIONARIO INTERINO DE ARQUITECTO TÉCNICO

Publicación da listaxe de admitidos, excluídos, tribunal e data da primeira proba. Resolución 418/2020 Lista de admitidos, excluídos, tribunal e data da primeira prueba A primeira proba celebrarase o 14/07/2020, na sala de conferencias da Casa da Cultura de Cee e na Sala de Informática (3º andar) da Casa da Cultura de Cee, ás … Ler máis / Leer más…

Proceso selectivo para a contratación de un informador turístico en Cee

Convocatoria e proceso de selección en réxime laboral temporal de 1 traballador para a oficina de información turística 2020 CONTRATACIÓN DE UN INFORMADOR TURÍSTICO EN CEE Contrato de duración determinada a tempo completo por obra ou servizo, tipo 401, cunha xornada laboral de 40 horas semanais Duración: 4,5 meses N.º … Ler máis / Leer más…

Contratación de dous oficiais para a realización de Obras e Servizos Mínimos Municipais 2020

Convocatoria para a selección de dous oficiais para a realización de obras e servizos mínimos municipais 2020 CONTRATACIÓN DE DOUS OFICIAIS PARA A REALIZACIÓN DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS 2020 Contrato de duración determinada a tempo parcial por obra ou servizo, tipo 501. Categoría profesional: OFICIAL DE SEGUNDA Duración: … Ler máis / Leer más…