ANUNCIO. Aprobación definitiva do expediente de suplemento de crédito nº 1/2021.

ANUNCIO O Pleno do Concello de Cee na sesión extraordinaria realizada o día 16 de marzo de 2021, acordou a aprobación inicial do suplemento de crédito nº 1/2021, e en consecuencia, destinar 175.984,88 € do remanente para gastos xerais a incrementar as seguintes aplicacións orzamentarias: O expediente someteuse ao trámite …

Ler máis / Leer más…

TurismoCee