Plan de Hostalaría Segura

Segundo a orde publicada polo DOG (https://cutt.ly/ClR2NvQ) os establecementos que retomen a súa actividade deben colocar nun lugar visible carteis coa capacidade dentro e fóra e, no seu caso, a trazabilidade cun sistema de códigos.

Os titulares dos establecementos de hostalaría e restauración deberán obter un código QR.

Guía rápida de uso de TURESPAZO
Procedemento para a declaración responsable de aforo e trazabilidade (Cálculo de aforos e xeración de Carteis)

 

Deja un comentario

TurismoCee