Circular para Proveedores do Concello de Cee

Con motivo do peche da contabilidade do ano 2016, rogámoslle que emita e entregue antes do 9 de decembro, salvo casos excepcionais, todas aquelas facturas que teña pendentes de facturar con cargo ao Concello de Cee. As facturas emitidas con posterioridade poden sufrir maior atraso no recoñecemento e pago das mesmas. Para calquera información adicional, póñase en contacto cos servizos económicos do Concello no teléfono 981745100.

TurismoCee