ACTUALIZADO 29/04/2024: Procedemento de selección concurso-oposición para técnico/a de Xestión de Biblioteca

Procedemento de selección concurso-oposición para técnico/a de Xestión de Biblioteca

EXP: 2023/E001/000010

Bases reguladoras do procedemento de selección polo sistema de concurso-oposición para técnico/a de Xestión de Biblioteca do Concello de Cee (funciono/a interino/a) e posterior formación dunha bolsa de traballo.

ACTUALIZADO 13/02/2024

Lista provisional de admitidos e excluídos, e nomeamento tribunal Tec. Xestión de Bibliotecas (A2)

ACTUALIZADO 03/04/2024

Baremación fase concurso e convocatoria proba fase oposición praza T. de xestión de bibliotecas

ACTUALIZADO 29/04/2024

Correccion 1ª proba da fase de oposicion, puntuacions provisionais totais do proceso selectivo e proposta bolsa. T. xestión de bibliotecas

Deja un comentario

TurismoCee