Programa de Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais- FOPPSS

O programa de Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais ten por obxecto a asistencia económica ás entidades locais na execución das súas competencias en materia de servizos sociais comunitarios dando preferencia aos servizos mínimos que son os servizos comunitarios básicos establecidos na Lei 13/2008 de 3 de setembro.

A Deputación Provincial de A Coruña subvenciona as seguintes actividades:

Módulo I. Persoal administrativo grupo C1 ou C2.

Módulo IV. Persoal auxiliar SAF libre concorrencia

Resolución de concesión definitiva do programa FOPPSS. Programa de financiación dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2020

ACTUALIZADO 16/04/2021

Resolución de concesión provisional do programa FOPPSS. Programa de financiación dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2021

ACTUALIZADO 11/05/2021

Resolución de concesión definitiva do programa FOPPSS. Programa de financiación dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2021

ACTUALIZADO 20/04/2022

Resolución de concesión definitiva do programa FOPPSS. Programa de financiación dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2022

ACTUALIZADO 09/05/2023

Resolución de concesión definitiva do programa FOPPSS. Programa de financiación dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023

ACTUALIZADO 09/02/2024

Resolución de concesión definitiva do programa FOPPSS. Programa de financiación dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2024
TurismoCee