Documentos

Cultura

Programación Nadal 2020/2021

Deportes

Programación Deportiva Municipal Curso 2022-2023 - Cee
Programación Deportiva Municipal Verán 2023 - Cee
Camiño Activo 1. Cee (Centro)
Camiño Activo 2. Cee - Toba
Camiño Activo 3. Cee - Estorde
Camiño Activo 4. Cee - Pereiriña
Camiño Activo 5. Cee - Lires
Camiño Activo 6. Cee - Brens
Camiño Activo 7. Cee - Ameixenda

Servicios Sociais

Cartel Gardería Cee

Urbanismo

Modelo certificado acreditación técnica de proxecto de execución
Impreso autoliquidativo «Enganche á rede de sumidoiros»
Impreso autoliquidativo «Ocupación vía pública con mesas, cadeiras, tribunas, tablados e outros elementos análogos»
Impreso autoliquidativo «Ocupación de terreos de uso público local con mercancias, materiais de construcción, escombros, vallas, puntais, andamios e análogos»
Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola actividade de control e verificación de actuacións urbanísticas
Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola actividade de control e verificación da apertura de establecementos

LOPD

Formulario exercicio de dereitos de protección de datos

 

TurismoCee