Documentos

Cultura

Programa Agosto Cultural Cee. Verán 2020
Programación Nadal 2019/2020
Escola Municipal de Música de Cee. Horarios colectivos 2019/2020
Programación Letras Galegas Concello de Cee 2019

 

Programa Agosto Cultural Cee Verán 2019

Deportes

Servicios Sociais

 

Cartel Gardería Cee

Urbanismo

Impreso autoliquidativo «Enganche á rede de sumidoiros»
Impreso autoliquidativo «Ocupación vía pública con mesas, cadeiras, tribunas, tablados e outros elementos análogos»
Impreso autoliquidativo «Ocupación de terreos de uso público local con mercancias, materiais de construcción, escombros, vallas, puntais, andamios e análogos»
Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola actividade de control e verificación de actuacións urbanísticas
Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola actividade de control e verificación da apertura de establecementos