Documentos

Cultura

Programa Agosto Cultural Cee. Verán 2020
Programación Nadal 2019/2020
Escola Municipal de Música de Cee. Horarios colectivos 2019/2020
Programación Letras Galegas Concello de Cee 2019
Programa Agosto Cultural Cee Verán 2019

Deportes

Servicios Sociais

Cartel Gardería Cee

Urbanismo

Modelo certificado acreditación técnica de proxecto de execución
Impreso autoliquidativo «Enganche á rede de sumidoiros»
Impreso autoliquidativo «Ocupación vía pública con mesas, cadeiras, tribunas, tablados e outros elementos análogos»
Impreso autoliquidativo «Ocupación de terreos de uso público local con mercancias, materiais de construcción, escombros, vallas, puntais, andamios e análogos»
Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola actividade de control e verificación de actuacións urbanísticas
Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola actividade de control e verificación da apertura de establecementos

LOPD

Formulario exercicio de dereitos de protección de datos

 

 

TurismoCee