Aprobación da Listaxe Definitiva de Admitidos e Excluídos no proceso de selección de funcionario/a interino/a da praza de Arquitecto/a Técnico/a Municipal do Concello de Cee

Publicación do listado definitivo de admitidos, excluídos e data da primeira proba Decreto 482/2020 Lista definitiva de admitidos, excluídos e data da primeira prueba A primeira proba celebrarase o 14/07/2020, na sala de conferencias da Casa da Cultura de Cee e na Sala de Informática (3º andar) da Casa da Cultura … Ler máis / Leer más…

FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA A PROVISIÓN MEDIANTE FUNCIONARIO INTERINO, DA PRAZA DE ARQUITECTO/A DO CONCELLO DE CEE PARA FUTUROS NOMBRAMENTOS

Por Decreto da Alcaldía Nº 443/2020 de 1 de xullo, resolveuse a aprobación das seguintes: BASES PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA A PROVISIÓN, MEDIANTE FUNCIONARIO/A INTERINO/A, DA PRAZA DE ARQUITECTO/A DO CONCELLO DE CEE PARA FUTUROS NOMBRAMENTOS. Obxecto. É obxecto das presentes bases é regular o proceso … Ler máis / Leer más…

BOLSA COMEDOR ESCOLAR CURSO 2020/2021

O concello de Cee ven de convocar a través do BOP, a convocatoria de bolsas de comedor escolar para o presente curso 2020/2021 EXTRACTO DA CONVOCATORIA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSAS PARA GASTOS DE COMEDOR ESCOLAR DO CONCELLLO DE CEE CURSO 2020-2021 De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b e … Ler máis / Leer más…

Concello de Cee Informa: