Formación dunha bolsa de emprego para a provisión mediante Funcionario Interino, da Praza de Arquitecto/a do Concello de Cee para futuros nombramentos

Por Decreto da Alcaldía Nº 443/2020 de 1 de xullo, resolveuse a aprobación das seguintes: BASES PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA A PROVISIÓN, MEDIANTE FUNCIONARIO/A INTERINO/A, DA PRAZA DE ARQUITECTO/A DO CONCELLO DE CEE PARA FUTUROS NOMBRAMENTOS. Obxecto. É obxecto das presentes bases é regular o proceso … Ler máis / Leer más…

CULTURA | A reconstrución de monumentos no Camiño de Santiago

Conferencia. “A reconstrución de monumentos no Camiño de Santiago” impartida por JOSÉ RAMÓN SORALUCE BLOND LUGAR: Casa de Cultura de Cee DATA E HORA: Sábado 26 de setembro ás 20.00 horas José Ramón Soraluce Blond, catedrático de composición arquitectónica (historia da arte) do Departamento de Composición da Escola Técnica Superior … Ler máis / Leer más…

ANUNCIO

ANUNCIO. Candidatos a Xurado

A Lei Orgánica 5/1995 do Tribunal do Xurado, de 22 de maio, e máis o Real Decreto 1398/1995, de 4 de agosto, modificado polos Reais Decretos 2067/1996, de 13 de setembro, e 1271/2012, de 31 de agosto, establecen o procedemento legal para a formación das listas de candidatos a xurados. … Ler máis / Leer más…

Servizo de atención temperá

Pacto das Alcaldías

Concello de Cee Informa: