Proceso selectivo para a vacante arquitecto no Concello de Cee

Convocatoria para a cobertura definitiva, en propiedade mediante sistema de oposición libre dunha praza de arquitecto vacante no Concello de Cee.

É obxecto das presentes bases a realización dun proceso selectivo, mediante oposición libre, para a selección de arquitecto/a para o desenvolvemento das funcións e tarefas específicas da especialidade profesional correspondente, pertencente o Grupo A, Subgrupo: A1, nivel 24. A xornada de traballo é a tempo completo. Procedendo deste xeito a cobertura definitiva desta praza vacante. Dita praza é obxecto da OEP do 2019, publicada no BOP de data 1 de febreiro de 2019 Nº 23 e no DOGA de 4 de febreiro de 2019 Nº 24.

Consulta as bases completas

ACTUALIZACIÓN 01/04/2019

Listado de admitidos e excluidos, nomeamento do Tribunal e data da primeira proba.

A primeira proba celebrarase o 23/04/2019, na sala de conferencias da Casa da Cultura de Cee, ás 10:15 horas.

Os aspirantes deberán asistir provistos do seu D.N.I. (orixinal).

ACTUALIZACIÓN 02/04/2019

Rectificación resolución de Alcaldía

 

ACTUALIZACIÓN 23/04/2019

Exercicio tipo test para a cobertura definitiva en propiedade mediante sistema de oposición libre dunha praza de arquitecto para o Concello de Cee

Cuestionario

Plantilla respostas

Notas

DECRETO NOMBRAMIENTO

ACTUALIZACIÓN 25/04/19

ACTA I TRIBUNAL. 1º exercicio tipo test para a cobertura definitiva, en propiedade mediante sistema de oposición libre dunha praza de arquitecto, vacante, no Concello de Cee.  

Actualización 14/05/2019

RESOLUCIÓN DE RECLAMACIÓNS RELATIVO O
PROCEDEMENTO PARA A COBERTURA DEFINITIVA, EN PROPIEDADE MEDIANTE
SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE DUNHA PRAZA DE ARQUITECTO, VACANTE, NO
CONCELLO DE CEE

ACTUALIZACIÓN 16/05/2019

RESOLUCIÓN DA RECLAMACIÓN RELATIVA AO PROCEDEMENTO PARA A COBERTURA DEFINITIVA, EN PROPIEDADE MEDIANTE SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE DUNHA PRAZA DE ARQUITECTO VACANTE NO CONCELLO DE CEE.

ACTUALIZACIÓN 24/05/2019

2ª Proba da oposición para a cobertura en propiedade dunha praza de arquitecto.

Acta III do Tribunal. Procedemento para a cobertura definitiva, en propiedade mediante sistema de oposición libre dunha praza de arquitecto, vacante, no Concello de Cee

ACTUALIZACIÓN 13/06/2019

Resolución das reclamacións interpostas: (retirada a petición do interesado)

 

Decreto de nombramento de funcionario-arquitecto.

DECRETO NOMBRAMIENTO

4 comentarios en “Proceso selectivo para a vacante arquitecto no Concello de Cee”

Deixa un comentario

TurismoCee