ANUNCIO. Aprobación Inicial do Suplemento de crédito 1/2021

ANUNCIO O Pleno do Concello de Cee en sesión extraordinaria celebrada o día 16 de marzo de 2021, acordou a aprobación inicial do Suplemento de Crédito Nº 1/2021, e en consecuencia, destinar 175.984,88 € do remanente para gastos xerais a incrementar as seguintes aplicacións orzamentarias: APLICACIÓN ORZAMENTARIA IMPORTE CONCEPTO 151/624 73.000€ Elementos …

Ler máis / Leer más…ANUNCIO. Aprobación Inicial do Suplemento de crédito 1/2021

Aprobación definitiva da modificación da relación de postos de traballo do Concello de Cee. Expte. 2020/C002/000033

ANUNCIO O Pleno do Concello de Cee, na sesión ordinaria realizada o día 29 de xaneiro de 2021, acordou a aprobación inicial da modificación da relación de postos de traballo, creando os seguintes postos de traballo: a) Dirección do CIM – Psicólogo/a do CIM, co código 05.03.01, e a natureza, …

Ler máis / Leer más…Aprobación definitiva da modificación da relación de postos de traballo do Concello de Cee. Expte. 2020/C002/000033

ANUNCIO. Aprobación inicial do Plan Estratéxico de Subvencións 2021

ANUNCIO O Pleno do Concello de Cee en sesión ordinaria celebrada o día 26 de febreiro de 2021, acordou aprobar inicialmente: PRIMEIRO.- Aprobación inicial do Plan Estratéxico de Subvencións 2021. SEGUNDO.- Proceder á publicación no Boletín Oficial da Provincia da Coruña e no taboleiro de anuncios do Concello, por un prazo de …

Ler máis / Leer más…ANUNCIO. Aprobación inicial do Plan Estratéxico de Subvencións 2021

Aprobación inicial do Regulamento orgánico municipal do Concello de Cee

O mércores 12 de febreiro de 2020 aparece publicado no Boletín Oficial da Provincia de A Coruña (BOP), transcríbese a publicación da Aprobación inicial do Regulamento Orgánico Municipal do Concello de Cee no Boletín Oficial da Provincia de A Coruña Administración Local Municipal Cee Aprobación inicial do Regulamento orgánico municipal …

Ler máis / Leer más…Aprobación inicial do Regulamento orgánico municipal do Concello de Cee

TurismoCee