Fontaneiros e electricistas para traballar en Holanda

Empresa do Sector da Construción, busca incorporar para a súa oficina central situada en Holanda:

Fontaneiros oficiais de 1ª e 2ª, técnicos de calefacción e electricistas.

Funcións fontaneiros

Instalación de tubaxes de calefacción

Instalación de rede de augas pluviais e fecais

Montaxe de caldeiras e radiadores

Instalación de tubaxes de auga quente e fría (tubaxes de cobre, reticulado, ppr electrosoldable, multicapa)

Lectura de planos para a instalación de equipos como: tubaxes, válvulas, desaugadoiros, quentadores e sanitarios.

Funcións Electricistas

A construción e instalación de sistemas eléctricos

A construción e instalación de puntos wi-fi

A instalación de liñas de iluminación

A instalación de armarios de distribución

A colocación de cables conductores

A colocación e instalación de alta tensión

A soldadura de caixas centrais

Requisitos

Experiencia mínima 3 anos de fontaneiro

Inglés ou alemán A2 no posto de oficial de 2ª

Obrigatorio Nacionalidade Europea

Condicións

Tipo de contrato: Temporal de 4 meses de duración con opción de prórroga

Horario laboral: de 07:00 a 15:00

Días Laborais: Luns a Venres

Salario: 1800 € – Netos

Ofrecemos

Aloxamento a cargo da empresa incluído luz e auga

Ofrécese vehículo para dúas persoas para o traballo

Roupa de traballo e ferramentas a cargo da empresa

3 pasaxes de avión gratuíto a España ao ano de ida e volta (incluído a primeira viaxe).

Interesados remitir C.V: fnavarrete@deuitlener.es

Deixa un comentario

TurismoCee