PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO OBTENCIÓN PERMISO DE CONDUCIR 2021

En España, a DGT é o organismo encargado de expedir os permisos de conducir. Para incrementar a seguridade de conductores e transeúntes, os novos conductores deben enfrentarse a un exame teórico e outro práctico que garantiza que son aptos para a circulación antes de obter a súa licenza.

Previamente deberán preparar ditos exames. Os solicitantes poden facelo ben a través dunha autoescola, ou ben por libre. O exame teórico, pódese estudiar a través de manuais de circulación e repasar o aprendido en test gratuitos on-line; e para preparar o exame práctico, débesen realizar prácticas cun profesor titulado na materia.

Para obter un novo permiso de conducir, deben solicitar a realización das probas. Debido á COVID-19, a DGT realiza moitos trámites de forma on-line. Poden encontrar toda a información no seguinte enlace:

https://sede.dgt.gob.es/es/permisos-de-conducir/obtencion-renovacion-duplicados-permiso/permiso-conducir/

Más información:

Información íntegra obtención permiso de conducir
Test gratuitos on-line

Deixa un comentario

TurismoCee