COMUNICADO. Espectáculo Musical Anunciado ao Aire Libre, o día 3 de decembro de 2021 na Praza 8 de Marzo

ASUNTO: ESPECTÁCULO MUSICAL ANUNCIADO AO AIRE LIBRE, O DIA 3 DE DECEMBRO DE 2021 NA PRAZA 8 DE MARZO.

Margarita Lamela Louzán, alcaldesa do Concello de Cee, pola presente FAI SABER:

Que en relación ao asunto de referencia, o cal está sendo publicitado por distintos medios,  non consta a día de hoxe (23/11/2021) neste Concello, autorización/licenza/toma de razón que habilite dito espectáculo.

O que fai público para xeral coñecemento e efectos que poidesen derivarse, todo en aras de garantir a seguridade legalmente esixida neste tipo de actividades.

COMUNICADO. ESPECTÁCULO MUSICAL ANUNCIADO AO AIRE LIBRE, O DIA 3 DE DECEMBRO DE 2021 NA PRAZA 8 DE MARZO.

COMUNICADO. Espectáculo Musical Anunciado para o 3 de decembro

Deixa un comentario

TurismoCee